MANGFOLD SOM SKAPER POSITIVE RINGVIRKNINGER

Nopro AS er en arbeidsmarkedsbedrift plassert på Notodden og Kongsberg med stort mangfold av tjenester, arenaer og produkter. Vi jobber aktivt for at:

Vi skal være en nyskapende og innovativ kompetansebedrift
Vi har gode læringsmiljøer som resulterer i kompetanseheving og fast arbeid
Vi bidrar til å verne om miljøet
Nopro sine produkter og tjenester holder høy kvalitet

Dette skal vi oppnå gjennom lønnsom, profesjonell og miljøvennlig produksjon av varer og tjenester. Velkommen til Nopro!